Banka ve Finans Hukuku

Büromuz, banka ve diğer finansal kurumların organizasyon ve operasyonları kapsamında karşılaştıkları her türlü hukuki meselenin halli konusunda, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çok çeşitli hukuk hizmetleri sunmakta olup işbu hizmetlerin bir bölümü aşağıda yer almaktadır:

• Sendikasyon kredisi, varlık finansmanı dahil olmak üzere çeşitli kredi sözleşmeleri için hukuki danışmanlık verilmesi,
• Teminat mektupları ve akreditiflere ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
• Şirketlerin kredi temini sırasında bankalar ve finans kurumları nezdinde temsil edilmesi,
• Kredi anlaşmalarının ve mali kuruluşlar ile yapılan anlaşmaların müzakere edilmesi,
• Kurumsal finansman ve kredilerin yeniden yapılandırılması konularında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
• Finans kurumlarının müşterilerden olan alacaklarının teminatlandırılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi, teminat anlaşmalarının hazırlanması ve müzakeresi.