Vergi Hukuku

Büromuz, gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin her türlü ihtilaflarının çözümü için çeşitli hizmetler sunmaktadır. İşbu hizmetlerin bir kaçı aşağıda yer almaktadır;

• Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve diğer tüm vergiler hakkında, yanlış veya eksik gelir beyanları, idare tarafından yapılan tarh, tahakkuk, tahsil işlemleri, hatalı indirim ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Şirketler arası işlemler ve pay sahipleri ile yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar,
• Vergi inceleme raporları ve vergi/ceza ihbarnameleri hakkında hukuki danışmanlık,
• Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık.