Deniz Hukuku

Hukuk büromuz, deniz hukuku alanında sahip olduğu deneyim ile müvekkil şirketlere aşağıda belirtilen hususlarda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir;

• Kira sözleşmesi uyuşmazlıkları (zaman ya da sefer esaslı sözleşmeler, navlun sözleşmeleri, çıplak gemi kiralama)
• Çatma, Yardım ve Kurtarma hukuki danışmanlığı
• Yüke ilişkin talepler (Yükün hasarı, zıyaı ve kaybının tespiti davaları ve bunlardan doğan tazminat davaları
• Konşimento ve başka belgelere ilişkin talep ve uyuşmazlıklar
• Gemilerin alıkonulması ve varlık saptamaları
• Müşterek avarya, çevre kirlenmesi ve enkaz kaldırma
• Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, gemi üzerine ipotek tesisi
• Gemi ithalatı ve ihracatı
• Geminin çıkış ve varış limanlarının hukuki denetimi
• Gümrük ve liman sorunlarının denetlenmesi
• Donatan ve kaptanın sorumluluklarının takibi
• Yolcu ve sigorta tazminatları
• Milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşmalar ve protokoller hakkında danışmanlık
• Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar