Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku alanında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

• Ayıplı mal veya ayıplı hizmetlerden kaynaklanan hak ihlallerinin çözümü
• Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
• Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi
• Satıcı ve alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve uyuşmazlığın protokol ile çözümlenmesi
• Gerekli sertifika ve belgelerin alınması
• Ürünleri kullanma kılavuzlarının hazırlanması
• Mesafeli satışlar (internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması
• Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi.