Ceza Hukuku

Hukuk büromuz Ceza Hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

• Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,
• Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,
• Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
• Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
• Acil hukuki yardımın gerekli olduğu hallerde temsil ve anında müdahale
• Güveni kötüye kullanma, haksız rekabet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, iftira, ,haleye fesat karıştırma, bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,
• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.