Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Hukuk büromuz, dernekler ve vakıflar hukuku alanında aşağıda belirtilen konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

• Dernek ve vakıfların kuruluş işlemleri
• Dernek ve vakıfların organlarının ve kararlarının hukuki denetimi
• Dernek ve vakıflara ait tüzüklerin düzenlenmesi ve incelenmesi
• Dernek ve vakıf faaliyetlerinden dolayı gerekli izinlerin alınması
• Dernek ve vakıf mütevelli heyet toplantılarının ve genel kurullarının yapılması
• Dernek ve vakıf gayrimenkul alım-satım işlemleri
• Gayrimenkulleri devlete intikal ettirilmiş vakıf mallarının geri alınması ve vakıf adına tescili
• Dernek ve vakıf kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin idari ve hukuki davaların yürütülmesi
• Dernekler ve vakıflar hukukuna ilişkin her türlü sözleşmenin denetlenmesi ve düzenlenmesi