Gümrük Hukuku

Büromuz gümrük ve dış ticaret alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

• Yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
• İhracat ve ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,
•Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler,
• Gümrük vergileri ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü,
• Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer tüm uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.İçerik Güncellenmektedir...