Fikri ve Sinai Haklar Hukuku

Fikri ve Sınai Haklar alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamakta olup, bu hizmetlerin bir bölümü aşağıda yeralmaktadır:


Büromuz, telif hakkı, marka, patent ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermek ile birlikte, bu hakların ulusal ve uluslar arası alanda korunması için Türk Patent Enstitüsü’ne ve WIPO’ya başvuruda bulunmaktadır. Fikri ve Sınai Haklar alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamakta olup, bu hizmetlerin bir bölümü aşağıda yeralmaktadır:

• Lisans sözleşmesi, fikri ve sınai hakların devri ile rehni sözleşmeleri dahil olmak üzere bu alanda çeşitli sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi hususlarında da hukuki destek verilmesi,
• Türk Patent Enstitüsü’nde ve/veya WIPO’da tescil işlemleri yapılmış olan marka, patent ve faydalı modellerin korunması için gerekli araştırmaların yürütülmesi,
• TPE YİDK kararlarının iptali davalarının takip edilmesi,
• İnternet yoluyla yapılan marka ihlallerine yönelik sürecin takip edilmesi,
• Gerekli aralıklarla rapor düzenleyip muhtemel tecavüzlerin önlenmesi,
• Markanın tanınmışlığının tespiti davalarının takip edilmesi,
• Herhangi bir uyuşmazlık halinde ya da fikir ve sanat eserlerinin saldırıya uğraması halinde; müdahalenin tespiti, durdurulması ve önlenmesi davalarının yürütülmesi,
• Com.tr uzantılı internet alan adlarının tescili için ODTÜ’ye başvuru yapılması,
• Haksız internet alan adı tescillerinin gerçek hak sahiplerine transferi konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu konudaki ihlallerin sona erdirilmesi.